Pracovné stretnutia k tvorbe okresnej koncepcie cestovného ruchu

V pondelok 5. marca 2018 sa v priestoroch Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok konali dve stretnutia k tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu okresu Kežmarok. Dopoludnia to bolo stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu koncepcie pod vedením Ing. Ivety Niňajovej, PhD., členky expertnej skupiny Úradu vlády SR a zástupcov CPRR pod vedením riaditeľa PhDr. Milana Gacíka.

Popoludní pokračovalo stretnutie so zástupcami dotknutých oblastných organizácií cestovného ruchu z regiónu. Domácu kežmarskú OOCR Tatry-Spiš-Pieniny zastupovala jej výkonná riaditeľka Ing. Gabriela Bodnárová, susedné tri oblastné organizácie cestovného ruchu reprezentovali Ing. Erika Šalatová zo Starej Ľubovne, výkonná riaditeľka OOCR Severný Spiš – Pieniny, Ing. Zuzana Záborská, výkonná riaditeľka OOCR Slovenský raj & Spiš zo Spišskej Novej Vsi a za OOCR Vysoké Tatry – Podhorie prišiel Mgr. Peter Duda, predseda predstavenstva OOCR a starosta obce obce Veľká Lomnica.

Podľa slov PhDr. Milana Gacíka “cieľom tejto našej spolupráce je, aby pripravovaná koncepcia rozvoja cestovného ruchu okresu Kežmarok ako súčasť destinácie TATRY – SPIŠ – PIENINY fungovala ako efektívny, dlhodobý a najmä funkčný nástroj rozvoja tejto dôležitej oblasti pre hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj nášho okresu”.

 

   

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov