Investičná podpora

Investičná pomoc

Investičná pomoc je štátna pomoc na podporu počiatočných investícií a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch Slovenskej republiky. Zvýhodnený režim investičnej pomoci v najmenej rozvinutých okresoch sa poskytuje pre spoločnosti podnikajúce v sektore priemyselnej výroby. Hodnota investičného zámeru musí byť minimálne 100 000 eur.

Bližšie informácie nájdete na tejto adrese: http://www.economy.gov.sk/podpora-investicii/investicna-pomoc

 

Investičná pomoc – Register partnerov verejného sektora

Prijatím zákona č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je v platnosti od 1.februára 2017, majú žiadatelia o investičnú pomoc povinnosť zápisu do tohto registra. Zákon počíta s istými limitmi, kedy nie je potrebný zápis právnickej osoby v registri. Pre viac informácii si pozrite nižšie uvedený odkaz . Upozorňujeme, že registrácia je časovo náročná a odporúčame všetkým záujemcom aby začali s procesom registrácie čo najskôr.

Viac informácii o registrácii sa dozviete na tomto odkaze: Register partnerov verejného sektora

 

Odvodová úľava vzťahujúca sa na zamestnanca z najmenej rozvinutého okresu

Prijatím Zákona č. 336/2015 o najmenej rozvinutých okresoch sa zavádzajú odvodové úľavy pre zamestnávateľov, ktorí do pracovného pomeru príjmu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Dávame do pozornosti článok z webu Podnikajte.sk – link. Predmetný článok poskytuje veľmi kvalitné a preverené informácie.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov