Februárové stretnutie podnikateľov v Spišskej Belej

Vo štvrtok 8. februára sa na podnet primátora mesta Spišská Belá JUDr. Štefana Bieľaka stretlo v reštaurácii Belanské kúpele v Spišskej Belej približne 50 podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú svoju činnosť v tomto meste. Boli medzi nimi živnostníci aj zástupcovia malých, či veľkých firiem. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok zastupoval JUDr. Milan Hagovský. Cieľom tohto podujatia bolo umožniť podnikateľom stretnúť sa a navzájom sa lepšie spoznať, čo následne umožní viac spolu komunikovať a vzájomne si pomáhať a spolupracovať. Ambíciou mesta je pokračovať v stretnutiach takéhoto formátu aspoň raz ročne, ideálne na začiatku roka.

Základom dlhodobého rozvoja každého mesta, územia či regiónu je miestna ekonomika, ktorú tvoria najmä malí a strední podnikatelia. A práve tu zohráva dôležitú úlohu aj vzájomná komunikácia a podpora nielen medzi mestom a podnikateľmi, ale aj medzi podnikateľmi navzájom. Podľa vyjadrenia primátora mesta JUDr. Štefana Bieľaka: „Ak sa darí podnikateľom, darí sa aj mestu a jeho obyvateľom!“. Zdôraznené bolo aj to, že plány mesta ovplyvňujú plány podnikateľov a ich podnikanie a platí to aj opačne, preto je potrebné ich poznať, a to sa stane len vtedy, ak o nich budeme spolu komunikovať.

S niektorými podnikateľmi pôsobiacimi v Spišskej Belej spolupracuje aj Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok – zvlášť v oblasti regionálnych produktov a poľnohospodárskej výroby, kde CPRR OK aktuálne napomáha aj vzniku Spišského zemiakárskeho klastra.

Viac informácií na stránkach mesta Spišská Belá.

 

CPRR©2021

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov