Centrum udržateľnej energetiky

Vytvorenie Centra udržateľnej energetiky (CUE), ktoré bude zabezpečovať:

  • prípravu kapacít a vytvorenie podmienok na koordinovaný postup okresu smerom k zvyšovaniu jeho energetickej sebestačnosti, úspor energie a využitiu obnoviteľných zdrojov (analytická činnosť, informačný systém, osveta a vzdelávanie)
  • vypracovanie nízko uhlíkovej stratégie okresu
  • implementáciu nízko uhlíkovej stratégie – prípravu projektov

Centrum udržateľnej energetiky je súčasťou Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok a venuje sa riešeniu problematiky v oblasti energetiky. Podstatou je poznanie regiónu, teda územia okresu Kežmarok, jeho danosti a potrieb v jednotlivých obciach.  Údaje z terénu sú nevyhnutné pre získanie informácie o skutočnej potrebe energií pre daný objekt. Údaje sú zbierané priamo v obciach okresu – údaje o každej budove v kategóriách:

  • administratívne budovy
  • školské budovy a zariadenia
  • zdravotnícke zariadenia a nemocnice
  • bytové domy
  • obchodné prevádzky

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov