Klastrové iniciatívy

Podpora klastrových iniciatív v kľúčových hospodárskych sektoroch v okrese

Vytvorenie klastrov a sietí podnikateľov v kľúčových hospodárskych sektoroch najmä ako platforiem pre:

  • spoluprácu s organizáciami vedy a výskumu a regionálnou sieťou celoživotného vzdelávania,
  • podporu zakladania výrobno-odbytových združení a zdieľaných spracovateľských a distribučných prevádzok,
  • distribúciu regionálneho produktu v sieťach obchodov s regionálnymi produktmi a zariadeniach v správe verejného sektora,
  • prepájanie produktov a služieb do regionálneho produktového reťazca (napr. sieťovanie poskytovateľov rôznych služieb v cestovnom ruchu),
  • proaktívnu prácu MH SR s firmami, pomoc pri zapájaní sa do subdodávateľských reťazcov zahraničných investorov (vypracovanie zoznamu firiem pôsobiacich v okrese Kežmarok z pohľadu ich portfólia produktov a služieb, poskytovanie podpory pri certifikácii pre potreby investorov, poskytovanie konzultačných služieb a poradenstva).

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov