Podpora podnikania mladých

Program podpory podnikania Spiš-Up pre začínajúcich podnikateľov

Realizácia systému podpory podnikania pre začínajúcich podnikateľov:

  • inkubačný a akceleračný program pre prípravu potenciálnych podnikateľov (príprava a validácia konkrétnych podnikateľských projektov, podporné poradenské služby v oblasti marketingu, ekonomiky, mentoringu…) realizovaný v rámci podnikateľského inkubátora,
  • coworkingové a kreatívne centrum pre mladých podnikateľov v napojení na centrum praktického vzdelávania,
  • kreatívny Hub Kežmarok ako akcelerátor rozvoja regionálneho pólu rastu okresu Kežmarok (podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu, spolupráce a sieťovania subjektov kreatívnej ekonomiky, zdieľaný marketing kreatívnej ekonomiky, podpora kreativity detí v štruktúre základných a materských škôl, základných umeleckých škôl a materských umeleckých škôl.

 

Ďalšie informácie pre začínajúcich podnikateľov:

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov