Priemyselný park Kežmarok

Priemyselná zóna Kežmarok-Pradiareň ponúka zázemie pre stredne veľkú priemyselnú výrobu so zameraním na elektrotechnickú výrobu, ľahké strojárenstvo a skladové hospodárstvo. Územie priemyselného parku sa nachádza severne od mesta Kežmarok na rozhraní s územím mesta Spišská Belá a naväzuje na jestvujúci priemyselný areál Pradiareň. Priestor je ohraničený cestou I. triedy č. 67, korytom rieky Poprad a priemyselným areálom firmy Toreal s.r.o. Územím prechádza železničná trať Poprad – Plaveč.

Viac informácií na stránkach mesta Kežmarok: http://www.kezmarok.sk/priemyselny-park.html.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov