Bývanie pre mladé rodiny a učiteľov

Podpora projektov nájomných bytov pre mladých ľudí

  • zabezpečenie obecných nájomných bytov určených pre mladých ľudí,
  • stabilizácia pracovnej sily s využitím kapacít subjektov sociálnej ekonomiky.

 

Vytvoriť podmienky pre cenovo dostupné kvalitné bývanie rekonštrukciou objektu v areáli bývalých kasární najmä pre mladé rodiny s cieľom stabilizovať ich v meste Kežmarok. Zároveň sa predpokladá výkon prác subjektmi sociálnej ekonomiky.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov