Stredoškolský KAMPUS KEŽMAROK

 

Vytvorenie stredoškolského areálu (tzv. Kampus) Kežmarok v objektoch bývalých kasární so zameraním na zavedenie profesijného vzdelávania s väzbou na prax.

Výstavba stredoškolského areálu Kežmarok:

  • príprava projektovej dokumentácie a verejného obstarávania,
  • rekonštrukcia vybraných objektov bývalých vojenských kasární,
  • obstaranie technického vybavenia a zariadenia,
  • zabezpečenie prevádzky.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov